Muntatge audiovisual

Segona PAC de Teoria i pràctica del muntatge audiovisual. Calia muntar un curt partint d’uns fragments determinats descarregats de la web  del projecte
Stray cinema.

 

Anuncis